Demografické prehľady zadarmo? Vďaka Facebook!

Chceli ste niekedy získať dobrý demografický profil svojich zákazníkov alebo predplatiteľov e-mailov? Spoločnosti platia dosť za to, aby rozposielali svoje zoznamy spoločnostiam, ktoré im zodpovedajú a profilovajú e-mailové adresy. Pravdou však je, že nemusíte! Facebook for Business má veľmi robustné správy - a nestoja vás ani cent. Pomocou nástroja Custom Audience na Facebooku môžete nahrať svoj vlastný e-mailový zoznam a potom ho spustiť