WebSite X5: Vytváranie, nasadzovanie a aktualizácia webov z pracovnej plochy

Som veľkým fanúšikom online systémov na správu obsahu, ale sú chvíle, keď stačí spustiť stránku. Konfigurácia CMS, jej optimalizácia, správa používateľov a potom práca s neohrabaným editorom alebo obmedzenou šablónou, ktorá vyžaduje prispôsobenie, môže spomaliť postup pri prehľadávaní, keď máte urgentnú potrebu uviesť web do prevádzky. Zadajte WebSite X5, nástroj na publikovanie na pracovnej ploche Windows ™, ktorý môžete použiť