Cesta zákazníka a optimalizácia retenčnej automatizácie

Jednou z fascinujúcich a pokročilejších technológií, ktoré som na IRCE videl, bola Optimove. Optimove je webový softvér, ktorý používajú marketingoví pracovníci a odborníci na udržanie zákazníkov pri rozširovaní svojich online obchodov prostredníctvom svojich existujúcich zákazníkov. Softvér kombinuje umenie marketingu s vedou o údajoch, aby pomohol spoločnostiam maximalizovať zapojenie zákazníka a dosiahnuť jeho celoživotnú hodnotu automatizáciou čoraz osobnejšieho a efektívnejšieho retenčného marketingu. Unikátna kombinácia technológií tohto produktu zahŕňa pokročilé modelovanie zákazníkov, prediktívnu analýzu zákazníkov, hyper-zacielenie na zákazníka,