Typy, zdroje a riešenia na zisťovanie podvodov s reklamami

V štúdii, ktorú uskutočnili Asociácia národných inzerentov (ANA) a White Ops, štúdia predpovedala, že reklamné podvody v minulom roku stáli inzerentov 7.2 miliárd dolárov. A v prieskume digitálnych grafických reklám v USA identifikovala spoločnosť Integral Ad Science 8.3% všetkých zobrazení reklamy ako podvodné, v porovnaní s 2.4% priamo predávaných reklám vydavateľom. DoubleVerify uvádza, že viac ako 50% digitálnych reklám sa nikdy nezobrazí. Aké sú typy reklamných podvodov? Podvod s reklamou (CPM) - podvodníci skryjú reklamy