PhoneWagon: Všetko, čo potrebujete na implementáciu sledovania hovorov pomocou nástroja Analytics

Pretože pokračujeme v koordinácii zložitých viackanálových kampaní pre niektorých našich klientov, je nevyhnutné, aby sme pochopili, kedy a prečo zvoní telefón. Na sledovanie telefónnych čísel s hypertextovými odkazmi môžete pridávať udalosti, aby ste mohli sledovať štatistiku typu click-to-call, ale často to nie je možné. Riešením je implementácia sledovania hovorov a jeho integrácia s analytickými nástrojmi, aby sa sledovalo, ako vyhliadky reagujú prostredníctvom telefónnych hovorov. Najpresnejším prostriedkom je dynamické generovanie telefónu

Sledovanie telefónnych hovorov z organického a plateného vyhľadávania

Máme klienta, ktorý do svojej firmy rád privedie viac telefónnych hovorov ako inou metódou. Ako ich klient sa chceme uistiť, že naše stratégie fungujú dobre, takže musíme začleniť niektoré konkrétne taktiky, aby sme pochopili, odkiaľ telefónne hovory prichádzajú. Klient začlenil HostedNumbers do predchádzajúcich kampaní a po niekoľkých minútach strávených na platforme vieme, že dokáže vyhovieť našim potrebám! Sledovanie plateného telefónu

Ako BoomTown dokončil svoju sériu Martech s inteligenciou hovorov

Konverzácie, najmä telefonické hovory, naďalej patria k najefektívnejším metódam spojenia s ľuďmi a ich premeny na verných zákazníkov. Smartfóny uzavreli priepasť medzi prehliadaním online a uskutočňovaním hovorov - a pokiaľ ide o zložité a hodnotné nákupy, ľudia chcú telefonovať a rozprávať s ľuďmi. Dnes je k dispozícii technológia umožňujúca nahliadnuť do týchto hovorov, takže obchodníci môžu robiť rovnaké inteligentné rozhodnutia založené na dátach

4 chyby, ktoré firmy spôsobujú, že poškodzujú miestne SEO

V miestnom vyhľadávaní prebiehajú zásadné zmeny, vrátane umiestnenia 3 reklám spoločnosťou Google, ktoré tlačia ich miestne balíčky nahor, a oznámenia, že miestne balíčky môžu čoskoro obsahovať platený vstup. Okrem toho zúžené mobilné displeje, rozširovanie aplikácií a hlasové vyhľadávanie prispievajú k zvýšeniu konkurencie o viditeľnosť a poukazujú na budúcnosť miestneho vyhľadávania, v ktorej bude kombinácia diverzifikácie a brilantnosti marketingu nevyhnutnosťou. A napriek tomu to bude robiť veľa firiem

Najlepšie postupy pre implementáciu sledovania hovorov v rámci vašich marketingových stratégií

Sledovanie hovorov je zavedená technológia, ktorá v súčasnosti prechádza zásadným oživením. S nástupom inteligentných telefónov a novým zákazníkom v oblasti mobilných telefónov sa možnosti click-to-call stávajú pre moderného obchodníka oveľa lákavejšie. Táto príťažlivosť je súčasťou toho, čo vedie k 16% medziročnému nárastu prichádzajúcich hovorov do firiem. Napriek zvýšenému počtu hovorov aj mobilnej reklamy však mnoho obchodníkov musí ešte skočiť na sledovanie hovorov, aby dosiahli efektívnu marketingovú taktiku, a sú na vysokej úrovni.