Unified: Sociálna operačná platforma

Unified poskytuje technológiu a aplikácie cloudového marketingu, ktoré umožňujú vašej organizácii riadiť celý životný cyklus sociálneho marketingu a poskytovať jasnú a kvantifikovanú návratnosť investícií. Platforma Unified poskytuje jednotný systém evidencie značiek, agentúr a predajcov. Výhody platformy Unified Social Operating Platform Vlastnite a ovládajte svoje marketingové údaje - platforma Social Operating Platform spája všetky agentúry, dodávateľov a značky, s ktorými pracujete, do jedného cloudového marketingového systému a poskytuje vám kompletný prehľad o všetkých