Demografické prehľady zadarmo? Vďaka Facebook!

Chceli ste niekedy získať dobrý demografický profil svojich zákazníkov alebo predplatiteľov e-mailov? Spoločnosti platia dosť za to, aby rozposielali svoje zoznamy spoločnostiam, ktoré im zodpovedajú a profilovajú e-mailové adresy. Pravdou však je, že nemusíte! Facebook for Business má veľmi robustné správy - a nestoja vás ani cent. Pomocou nástroja Custom Audience na Facebooku môžete nahrať svoj vlastný e-mailový zoznam a potom ho spustiť

Deti nekvíkajú

Asi dve tretiny mojej triedy nikdy nepoužívali Twitter ani si ho nepozerali. Mnohí z nich ani nevedeli, čo to je alebo na čo to je.