Obchodné podmienky

Pri používaní tejto stránky vyjadrujete súhlas s tým, že rozumiete našim pravidlám a že s nimi súhlasíte.

 • Táto stránka nebude zodpovedná za obsah a aktivity vytvorené používateľom.
 • Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za všetok verejne alebo súkromne prenášaný obsah (text a médiá) je výhradná zodpovednosť jednotlivca, ktorý zverejňuje obsah, nie tejto stránky.
 • Táto stránka si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, odstrániť alebo zmeniť ktorúkoľvek funkciu na tejto stránke bez upozornenia alebo zodpovednosti.
 • Zodpovedáte za svoje aktivity online a za dôvernosť svojich informácií.
 • Táto stránka si vyhradzuje právo na odstránenie obsahu, ktorý vystavuje ostatných návštevníkov pornografii, rasizmu, fanatizmu, násiliu, nenávisti, vulgárnych výrazov alebo nemá podstatnú hodnotu.
 • Táto stránka si vyhradzuje právo na odstránenie urážlivých a nevhodných diskusií.
 • Spam a do očí bijúca sebapropagácia nie sú na tomto webe tolerované a budú odstránené.
 • Túto stránku nemôžete použiť na distribúciu alebo zverejnenie nelegálnych položiek alebo informácií alebo na zverejnenie na stránkach, ktoré sa zaoberajú týmito činnosťami.
 • Je vašou zodpovednosťou skontrolovať všetky stiahnuté súbory, či neobsahujú vírusy, trójske kone atď.
 • Ste zodpovední za svoje akcie a aktivity na tomto webe a môžeme zakázať používateľom, ktorí porušia naše zmluvné podmienky.
 • Zodpovedáte za ochranu svojho počítača. Odporúčame nainštalovať spoľahlivý program na ochranu pred vírusmi.
 • Táto stránka využíva množstvo analytika nástroje na analýzu návštevníkov a premávky. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie obsahu stránky.

Celý obsah uvedený v tomto blogu slúži iba na informačné účely. Vlastník tohto blogu nijako nezaručuje presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na tomto serveri alebo zistených pomocou akýchkoľvek odkazov na tomto serveri. Majiteľ nenesie zodpovednosť za chyby alebo opomenutia týchto informácií, ani za dostupnosť týchto informácií. Majiteľ nebude zodpovedný za žiadne straty, zranenia alebo škody spôsobené zobrazením alebo použitím týchto informácií. Tieto podmienky používania sa môžu kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť.