2FA Skratky

2FA

2FA je skratka pre dvojfaktorovej autentizácie.

Ďalšia vrstva ochrany používaná na zaistenie bezpečnosti online účtov nad rámec používateľského mena a hesla. Používateľ zadá heslo a potom je požiadaný o zadanie druhej úrovne overenia, pričom niekedy odpovie kódom odoslaným prostredníctvom textovej správy, e-mailu alebo prostredníctvom overovacej aplikácie.