2P skratky

2P

2P je skratka pre Druhá strana.

Údaje získané od partnera, ktorý tieto informácie priamo zbieral. Príkladom môže byť, že sponzorujete priemyselnú konferenciu a v rámci tohto sponzorstva máte prístup k údajom o účastníkoch, ktoré zhromažďuje spoločnosť, ktorá distribuovala alebo predávala vstupenky na podujatie.