Skratky ABM

ABM

ABM je skratka pre Marketing založený na účtoch.

ABM, tiež známy ako marketing kľúčových zákazníkov, je strategický prístup, v ktorom organizácia koordinuje predaj a marketingovú komunikáciu a zameriava reklamu na vopred určených potenciálnych zákazníkov alebo zákaznícke účty.