ACoS skratky

ACoS

ACoS je skratka pre Náklady na reklamu z predaja.

Metrika používaná na meranie výkonnosti kampane sponzorovaných produktov Amazon. ACoS udáva pomer výdavkov na reklamu k cielenému predaju a vypočíta sa podľa tohto vzorca: ACoS = výdavky na reklamu ÷ predaj.