AE Skratky

AE

AE je skratka pre Account Executive.

Toto je člen obchodného tímu, ktorý uzatvára obchody s predajnými kvalifikovanými príležitosťami. Vo všeobecnosti sú členom účtovného tímu, ktorý je pre daný účet určený ako vedúci predajca.