Skratky AI

AI

AI je skratka pre Umelá inteligencia.

Rozsiahle odvetvie informatiky zaoberajúce sa budovaním inteligentných strojov schopných vykonávať úlohy, ktoré si zvyčajne vyžadujú ľudskú inteligenciu. Pokroky v oblasti strojového učenia a hlbokého učenia vytvárajú zmenu paradigmy prakticky v každom sektore technického priemyslu.