Skratky AIDA

AIDA

AIDA je skratka pre Pozornosť, záujem, túžba, akcia.

Ide o motivačnú metódu, ktorá má ľudí motivovať k nákupu tým, že získa ich pozornosť, záujem, túžbu po produkte a následne ich inšpiruje k akcii. AIDA je efektívny prístup k studenému volaniu a reklame s priamou odozvou.