AM Skratky

AM

AM je skratka pre Account Manager.

AM je predajca alebo osoba poskytujúca služby zákazníkom zodpovedná za správu veľkého zákazníckeho účtu alebo veľkej skupiny účtov.