ANA Skratky

ANA

ANA je skratka pre Asociácia národných inzerentov.

ANA je najstarším a najväčším obchodným združením reklamného priemyslu v Spojených štátoch. Pôvodne známa ako Asociácia národných manažérov reklamy bola založená na podporu kooperatívnych vzťahov medzi regionálnymi a národnými reklamnými odvetviami, výrobcami a predajcami a inzerentmi a agentúrami.

zdroj: ANA