Skratky ARPA

ARPA

ARPA je skratka pre Priemerný príjem na účet.

Toto je údaj, ktorý zahŕňa priemernú výšku mesačného príjmu naprieč všetkými účtami, tiež známy ako MRR.