ASIN Skratky

AKO V

ASIN je skratka pre Štandardné identifikačné číslo Amazon.

Jedinečný identifikátor pozostávajúci z 10 písmen a/alebo čísiel pre produkt, ktorý Amazon.com pridelil na identifikáciu produktu v rámci ich stránky elektronického obchodu. V prípade kníh je ASIN číslo ISBN.