Skratky ASO

ASO

ASO je skratka pre Optimalizácia obchodu s aplikáciami.

Kombinácia stratégie, nástrojov, postupov a techník nasadených na to, aby pomohla vašej mobilnej aplikácii lepšie hodnotenie a sledovanie jej hodnotenia vo výsledkoch vyhľadávania App Store.