Skratky ASR

ASR

ASR je skratka pre Automatické rozpoznávanie reči.

Schopnosť systémov porozumieť a spracovať prirodzenú reč. Systémy ASR sa používajú v hlasových asistentoch, chatbotoch, strojových prekladoch a pod.