ATT skratky

ATT

ATT je skratka pre Transparentnosť sledovania aplikácií.

Rámec na zariadeniach Apple iOS, ktorý používateľom poskytuje možnosť autorizovať a vidieť, ako používateľ alebo mobilná aplikácia sleduje ich používateľské údaje.