AWS skratky

AWS

AWS je skratka pre Amazon Web Services.

Webové služby spoločnosti Amazon majú viac ako 175 služieb pre širokú škálu technológií, priemyselných odvetví a prípadov použitia ponúkajúcich cenový prístup s priebežným platením.