B2B skratky

B2B

B2B je skratka pre business-to-business.

B2B popisuje úlohu marketingu alebo predaja inému podniku. Mnoho maloobchodných predajní a služieb poskytuje služby iným podnikom a väčšina transakcií B2B sa deje v zákulisí predtým, ako sa produkt dostane k spotrebiteľom.