B2B2C skratky

B2B2C

B2B2C je skratka pre Medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Model elektronického obchodu, ktorý kombinuje B2B a B2C pre kompletnú transakciu produktu alebo služby. Podnik vyvíja produkt, riešenie alebo službu a poskytuje ich koncovým používateľom iného podniku.