B2C skratky

B2C

B2C je skratka pre Podnikanie pre spotrebiteľa.

Tradičný obchodný model podnikania marketing priamo spotrebiteľovi. Marketingové služby B2C zahŕňajú online bankovníctvo, aukcie a cestovanie, nielen maloobchod.