BANT Skratky

BANT

BANT je skratka pre Rozpočtový orgán potrebuje časovú os.

či je ten správny čas na predaj potenciálnemu zákazníkovi.