BIMI skratky

BIMI

BIMI je skratka pre Indikátory značky na identifikáciu správ.

Špecifikácia umožňujúca zobrazovať logá značky vedľa overených e-mailov, aby sa predišlo odcudzeniu identity značky prostredníctvom e-mailu.