Skratky CAGR

CAGR

CAGR je skratka pre Zložená ročná miera rastu.

Priemerná ročná miera rastu výnosov medzi dvoma danými rokmi za predpokladu, že rast prebieha exponenciálne zloženým tempom.

zdroj: Gartner