CASS Skratky

CASS

CASS je skratka pre Systém podpory presnosti kódovania.

Systém využívaný poštovou službou Spojených štátov amerických (USPS) na vyhodnotenie presnosti softvéru, ktorý opravuje a zhoduje adresy ulíc.