Skratky CCE

CCE

CCE je skratka pre Konverzačná zákaznícka skúsenosť.

Konverzačný zákaznícky servis a zákaznícka skúsenosť sú metódy pomoci zákazníkom, ktoré sa zameriavajú na budovanie dlhodobého vzťahu a nie na riešenie série problémov.

zdroj: Kustomer