CDP skratky

CDP

CDP je skratka pre Zákaznícka dátová platforma.

Centrálna, trvalá, jednotná zákaznícka databáza, ktorá je prístupná pre iné systémy. Údaje sa získavajú z viacerých zdrojov, čistia sa a kombinujú, aby sa vytvoril jeden profil zákazníka (známy aj ako 360-stupňové zobrazenie). Tieto údaje potom môžu využiť na účely automatizácie marketingu alebo odborníci na služby zákazníkom a predaj, aby lepšie porozumeli potrebám zákazníkov a reagovali na ne. Údaje môžu byť tiež integrované s marketingovými systémami na lepšie segmentovanie a zacielenie zákazníkov na základe ich správania.