Skratky CIO

CIO

CIO je skratka pre Vedúci informačného oddelenia.

Pozícia na výkonnej úrovni v spoločnosti, ktorej povolanie je zamerané na riadenie, implementáciu a víziu využívania technológií v rámci organizácie. Táto zodpovednosť sa niekedy označuje ako CTO.