Skratky CISO

CISO

CISO je skratka pre Hlavný úradník pre bezpečnosť informácií.

Vedúci pracovník na vyššej úrovni v rámci organizácie zodpovedný za vytvorenie a udržiavanie podnikovej vízie, stratégie a programu na zabezpečenie primeranej ochrany informačných aktív a technológií.