Skratky CLTV

CLTV

CLTV je skratka pre Celoživotná hodnota zákazníka.

Projekcia, ktorá spája čistý zisk s celým životným cyklom vzťahu zákazníka. Tiež známy ako CLV.