CLV skratky

CLV

CLV je skratka pre Celoživotná hodnota zákazníka.

Projekcia, ktorá spája čistý zisk s celým životným cyklom vzťahu zákazníka.