Skratky CMYK

CMYK

CMYK je skratka pre Azúrová, Purpurová, Žltá a Kľúčová.

Subtraktívny farebný model, založený na farebnom modeli CMY, používaný pri farebnej tlači. CMYK označuje štyri atramentové platne používané pri niektorých farebných tlačiach: azúrová, purpurová, žltá a kľúčová.