CNAME Skratky

CNAME

CNAME je skratka pre Kanonický záznam mena.

Kanonický názov alebo záznam CNAME je typ záznamu DNS, ktorý mapuje názov aliasu na skutočný alebo kanonický názov domény. Záznamy CNAME sa zvyčajne používajú na mapovanie subdomény, napríklad www alebo pošty, na doménu, ktorá hosťuje obsah tejto subdomény.