Skratky CNN

CNN

CNN je skratka pre Konvolučná neurónová sieť.

Typ hlbokej neurónovej siete, ktorá sa často používa na úlohy počítačového videnia.