COB skratky

COB

COB je skratka pre Uzatvorené.

Ako v... "Musíme splniť našu májovú kvótu do COB." Často sa používa zameniteľne s EOD (End of Day). Historicky COB/EOD znamená 5:00.