Skratky CPA

CPA

CPA je skratka pre Cena za akvizíciu.

Cena za akvizíciu je marketingová metrika, ktorá meria súhrnné náklady na získanie jedného platiaceho zákazníka na úrovni kampane alebo kanála. CPA je dôležitým meradlom úspechu marketingu, ktoré sa vo všeobecnosti odlišuje od nákladov na získanie zákazníka (CAC) svojou podrobnou aplikáciou.

zdroj: BigCommerce