Skratky CZK

CPC

CZK je skratka pre Cena za kliknutie.

Toto je metóda, ktorú vydavatelia používajú na spoplatnenie reklamného priestoru na webovej stránke. Inzerenti platia len za reklamu, keď sa na ňu klikne, nie za vystavenie. Môže sa zobraziť na stovkách webov alebo stránok, ale pokiaľ sa na ne nereaguje, neplatí sa žiadny poplatok.