Skratky CPL

CPL

CPL je skratka pre Cena za potenciálneho zákazníka.

Spoločnosť CPL zohľadňuje všetky náklady spojené s generovaním potenciálneho zákazníka. Vrátane napríklad vynaložených peňazí na reklamu, vytvorenia kolaterálu, poplatkov za webhosting a rôznych iných nákladov.