Skratky CPQ

CPQ

CPQ je skratka pre Konfigurácia cenovej ponuky.

Softvér Configure, price quote je pojem používaný v priemysle medzi podnikmi (B2B) na popis softvérových systémov, ktoré pomáhajú predajcom ponúkať zložité a konfigurovateľné produkty.