Skratky CRM

CRM

CRM je skratka pre Customer Relationship Management.

Typ softvéru, ktorý umožňuje spoločnostiam riadiť a analyzovať interakcie so zákazníkmi počas ich vzťahu a životného cyklu s cieľom posilniť tieto vzťahy. Softvér CRM vám môže pomôcť konvertovať potenciálnych zákazníkov, podporovať predaj a pomôcť si udržať zákazníkov.