CRO skratky

CRO

CRO je skratka pre Optimalizácia konverzného pomeru.

Táto skratka je skratka pre objektívny pohľad na marketingovú stratégiu vrátane webových stránok, vstupných stránok, sociálnych médií a CTA s cieľom zlepšiť počet potenciálnych zákazníkov, ktorí sa premenia na zákazníkov.

CRO

CRO je skratka pre Hlavný úradník pre príjmy.

Vedúci pracovník, ktorý zvyčajne dohliada na predajné aj marketingové operácie v rámci spoločnosti.