Skratky CRR

CRR

CRR je skratka pre Miera udržania zákazníka.

Percento zákazníkov, ktorých si udržíte, v porovnaní s počtom, ktorý ste mali na začiatku obdobia (bez započítania nových zákazníkov).