Skratky CSS

CSS

CSS je skratka pre Cascading Style Sheets.

Metodológia na ukladanie a aplikáciu prezentácie dokumentu napísaného v značkovacom jazyku, ako je HTML, pomocou prehliadača. CSS je popri HTML a JavaScript základnou technológiou World Wide Web