Skratky CTA

CTA

CTA je skratka pre Výzva do akcie.

Cieľom obsahového marketingu je informovať, vzdelávať alebo zabávať čitateľov, ale v konečnom dôsledku je cieľom akéhokoľvek obsahu prinútiť čitateľov, aby konali v súvislosti s obsahom, ktorý čítali. CTA môže byť odkaz, tlačidlo, obrázok alebo webový odkaz, ktorý prinúti čitateľa konať stiahnutím, zavolaním, registráciou alebo účasťou na udalosti.