Skratky CTO

CTO

CTO je skratka pre Hlavný technický riaditeľ.

Chief technology officer, hlavný technický riaditeľ alebo hlavný technológ je pozícia na výkonnej úrovni v spoločnosti, ktorej povolanie je zamerané na riadenie, implementáciu a víziu využívania technológií v rámci organizácie. Táto zodpovednosť sa niekedy označuje ako CIO.

CTO

CTO je skratka pre Kliknite na Otvoriť.

Miera kliknutia je počet kliknutí z počtu otvorených e-mailov, nie počet doručených e-mailov. Táto metrika poskytuje spätnú väzbu o tom, ako dizajn a posolstvo zarezonovali u vášho publika, pretože tieto kliknutia pochádzajú iba od ľudí, ktorí si skutočne pozreli váš e-mail. Ďalšia skratka je CTOR.